Nasza szkoła specjalizuje się w przygotowaniu kursantów do posługiwania się językiem niemieckim w życiu zawodowym w Niemczech. Oferujemy kursy specjalistyczne dla różnych grup zawodowych od opiekunki osób starszych do stomatologa, rozwjające wszystkie kompetencje językowe w kontekście środowiska pracy oraz poszerzające słownictwo i gramatykę.